• Slider-2015-01.png
  • Slider-2015-02.png
  • Slider-2015-03.png
  • Slider-2015-04.png
  • Slider-2015-05.png
  • Slider-2015-06.png
  • Slider-2015-07.png
  • Slider-2015-08.png
  • Slider-2015-09.png

Ogłoszenie Wszczęcia Postępowania Ofertowego

Postępowanie ofertowe dotyczy wyłonienia potencjalnych Wykonawców mogących dostarczyć zakres usług w przedmiocie: Zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego – Podzadanie 1
„Określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego”
Jeżeli uznają Państwo, iż są w stanie spełnić nasze wymagania wyboru Wykonawców, prosimy o przystąpienie do postępowania ofertowego.

Szczegóły w dokumencie SIWZ do pobrania.